Glasbehandling

Lite fakta om glasbehandling

Fördelen blir att smuts, insekter inte fastnar lika hårt på glaset som vid en obehandlad ruta. Rutorna blir därför mycket lätta att hålla rena. Vintertid gör Glastec att isbildning inte biter sig lika hårt fast i glaset.
En annan effekt är att vattendropparna ”glider” av rutorna vid körning. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som hos en obehandlad ruta. Glastec minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn har minskat med 25%. Hållbarheten är ca: 10-12 månader.

Pris 350 sek

www.aquapel.com

Se Aquapel Glasbehandling Video nedan